Deelname Onderwijsbeurs Noordoost 2019

19-09-2019

Op 4 en 5 oktober 2019 vindt de Onderwijsbeurs Noordoost plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Imago en beroepsbeeldvorming zijn landelijk speerpunten en ook WGV Zorg en Welzijn hecht hier grote waarde aan.

De vereniging investeert hierin extra door de beursdeelname centraal te organiseren en een groot deel van de beurskosten voor haar rekening te nemen. WGV Zorg en Welzijn heeft standruimte gehuurd en we zetten daar een grote stand neer in de sfeer van het lespakket ‘Aan jou hebben we wat’. Dit is een lespakket waarmee jongeren (middelbare scholieren) op een leuke manier kennismaken met (werken in) de sector zorg en welzijn. Omdat de sector de nodige instroom kan gebruiken willen we graag met organisaties uit zorg en welzijn een mooie en realistische weergave van werken in deze sector verzorgen. Deelnemende organisaties zijn: Baalderborg Groep, Dimence Groep, Driezorg, GGNet, Icare, Kinderopvang, Jeugdzorg, sociaal Werk, Philadelphia, TSN thuiszorg, Technologie & Zorg Academie, Woonzorgcentrum IJsselheem, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, ZorgAccent, Zorggroep Noorderboog, Zorggroep Oude Nieuwe Land, Zorgspectrum Het Zand.